Kurios paslaugos gyventojams kainuoja mažiau: namo administratoriaus ar bendrijos?

Vieno teisingo atsakymo nėra ir dažniausiai viskas priklauso nuo bendrijos pirmininko.

Kai daugiabučių namų gyventojai nuspręs priklausyti bendrijai, tuomet iškilus su būstu susijusiems techniniams nesklandumams bus atliekami remonto darbai, turintys geriausią kainos ir kokybės santykį. Namo bendrijai priklausantys aktyvūs gyventojai yra suinteresuoti ieškoti geriausių būdų, kurie atitiktų keliamus lūkesčius ir nenuviltų daugiabutyje gyvenančių žmonių.

Kai daugiabutis namas turi savivaldybės priskirtą administratorių, tokiu atveju techniniai klausimai vyksta daug paprasčiau. Atsakingi savo srities profesionalai įvertina tam tikros namo dalies būklę ir yra skelbiamas darbų atlikimo konkursas. Jo metu yra ieškomas rangovas, galintis atlikti reikiamus remonto darbus, tačiau šioje vietoje atsiranda rizika, kad namo administratorius nesuvaldys procesų ir pirks paslaugas, kurios gali kainuoti brangiau.

Svarbu paminėti ir tai, jog bendrijų pirmininkai dažnai bendrauja su namo gyventojais, aptaria įvairius rūpimus klausimus, o namo priskirtam savivaldybės administratoriui ne visuomet pavyksta taip artimai su žmonėmis komunikuoti.


Kokių pagrindinių veiksmų reikėtų imtis, kai daugiabučio namo pirmininkas savivaliauja ir yra nekompetentingas?

Svarbiausios bendrijos pirmininko pareigos.

Pateikti visą informaciją, susijusią su nustatytomis įmokomis, kurios skirtos išlaikyti ir remontuoti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus.

Esat reikiamybei pateikti informaciją apie pastato kaupiamąsias lėšas, kurios skirtos būsto atnaujinimui. Bendrijos pirmininkas taip pat įsipareigoja perduoti duomenis, susijusias su pastato priežiūros ir naudojimo įmokomis.

Per 10 d. d., nuo prašymo gavimo dienos, bendrijos primininkas privalo pateikti informaciją apie bendrijos veiklą ir valdymą butų savininkams, kurie yra bendrijos nariai.

Ką daryti, kai bendrijos pirmininkas nevykdo savo įsipareigojimų?

Jeigu suėjus 10 d. d. terminui, nuo prašymo gavimo pradžios, iš bendrijos pirmininko nesulaukiate atsakymo, tokiu atveju galite kreiptis į teismą ir apskųsti jo pareigų nevykdymą.

Teismas įpareigos bendrijos pirmininką pateikti reikalingą informaciją buto savininkui.

Tokiu atveju, kai bendrijoje yra sudaryta ginčų nagrinėjimo komisija ar paskirtas ginčus nagrinėjantis asmuo, skundas gali būti pateiktas minėtai komisijai ar konkrečiam asmeniui.

Atkreipkite dėmesį, kad bendrija, kurią sudaro daugiau nei 100 narių, privalo turėti arba ginčų nagrinėjimo komisiją, arba ginčus nagrinėjantį asmenį.

Kokių veiksmų imtis, kai įtariami pirmininko piktnaudžiavimo atvejai:

Jei pastebėjote, kad jūsų daugiabučio namo pirmininkas savavališkai priima sprendimus, susijusius su bendrosios nuosavybės valdymu arba tam tikri sprendimai priimami bendrijos narių susirinkime, tačiau pažeidžiant susirinkimo sušaukimo ar balsų skaičiavimo tvarką, tokiu atveju kiekvienas buto savininkas, nesutinkantis su priimtu sprendimu, turi teisę kreiptis į teismą ir ginčyti minėtą sprendimą. Ieškinį dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu reikia pateikti per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos arba nuo to momento, kai buvo sužinota apie šį sprendimą.

Jei bendrijos pirmininkas pažeisdamas įstatymus ar bendrijos įstatus atlieka veiksmus, kurių metu bendrijai padaroma žala, tuomet bendrijai padarytą žalą privalo atlyginti bendrijos pirmininkas.

Dėl neteisėtais veiksmais atsiradusios žalos priteisimo ieškinys teismui turėtų būti pateiktas per 3 metus nuo žalos atsiradimo.


Daugiabučių namų administravimo formų skirtumai

Gyvendami daugiabutyje tikriausiai neretai susiduriate su klausimu į ką kreiptis, kai kyla problemų dėl namo techninės priežiūros, valymo paslaugų, santechnikos ar kitų darbų. Pristatome jums 3 daugiabučių namų administravimo formas, kurios padės suprasti, kaip viskas veikia ir kas už tai atsakingas.

Jungtinė veiklos sutartis.

Šiuo atveju namo bendraturčiai vienam asmeniui suteikia įgaliojimus administruoti namą. Vienas išrinktas asmuo, kuris bus atsakingas už būsto techninius aspektus, tampa namo atstovu ir turi savo vardu atsidaryti banko sąskaitą, su kuria valdys visus su namu susijusiu finansinius klausimus.

Rekomenduojama šios valdymo formos laikytis tik tiems daugiabučiams namams, kuriuose yra iki 10 butų, o paskirtieji asmenys veikia laisva valia.

Jungtinės veiklos sutarties daugiabučio namo valdymo forma vertinama rizikingai, nes vienam asmeniui yra patikimi visi su namu susiję klausimai. Kita vertus, įgaliotas asmuo visada gali sudaryti paslaugų sutartį su pasirinktu administratoriumi, taip sumažindamas savo atsakomybes ir rizikas.

Daugiabučio namo bendrija.

Namo bendrija kuriama aktyvių gyventojų iniciatyva. Iniciatoriai sušaukia steigiamąjį namo gyventojų susirinkimą, kuriame tvirtina bendrijos įstatus, išrenka pirmininką, buhalterę arba buhalterinę įmonę, valdybą ir revizorių, kurie rūpinsis daugiabučiu namu.

Ši daugiabučių namų administravimo forma nėra tokia rizikinga, nes butų savininkai gali patys valdyti esamą situaciją. Iškilus problemai organizuojamas visuotinis susirinkimas, kurio metu visi jame dalyvaujantys asmenys gali priimti sprendimus.

Savivaldybės priskirtas administratorius.

Atminkite, jog savivaldybės paskirtas administratorius nėra pavaldus daugiabučio namo gyventojams. Taip pat svarbu žinoti, kad jo vykdomą veiklą numato Vyriausybės patvirtinti nuostatai.

Paskirtas administratorius įsipareigoja rengti periodinius susirinkimus, informuoti butų savininkus apie planuojamus ir atliktus darbus bei atlikti kitas numatytas funkcijas.