Dažniausiai užduodami klausimai

Bendrijų steigimas visame pasaulyje laikomas gerąja praktika, kurios sekėjų skaičius kiekvienais metais itin sparčiai auga. „Mes Bendrija” siekia, kad per artimiausius penkis metus kiekvienas namas taptų modernia, savo turtu ir aplinka besirūpinančia bendrija. Statistika rodo, kad daugiabučių namų problemas ir klausimus geriausiai sprendžia bendrijos. Nors didžiojoje dalyje Europos pagrindinė daugiabučių valdymo strategija yra patikėta bendrijos, Lietuvoje toks būsto valdymo modelis taikomas tik 20 proc. visų daugiabučių. Kiekviename name randama butų savininkų, kurie aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, seka čia vykstančias naujienas ar pasitelkdami skaitmenines priemones, kaip tikri daugiabučio namo šeimininkai, inicijuoja svarbių bendruomenės klausimų sprendimą.

Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba paprastuoju būdu pateikia prašymą keisti daugiabučio namo administratorių savivaldybės įsakymu. Plačiau skaityti : Civiliniam kodekse 4.83 straipsnyje 3 punktą. Papildomai bendrijų teisinę formą reglamentuoja Bendrijų įstatymas.

Bandant įsteigti bendriją, privaloma turėti :

 • Iniciatyvinę grupę kurią sudaro ne mažiau negu 50% + 1 namo gyventojas,
 • Kelis įstatų projektus, kuriuos būtų galima aptarti,
 • Pirmininko kandidatūra.
 • Kvorumą.

– Visuotinas patalpų savininkų susirinkimas,
– Privalo balsuoti 50 % + 1 patalpų savininkas susirinkimo metu . Balsavimo tvarką nusako Bendrijų įstatymo 6 str.(13 psl.);

Jeigu bendrija yra steigiama teisingai be papildomų netikėtų trigdžių, jos įsteigimo laikotarpis užtrunka iki 8 kalendorinių savaičių vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, ir Bendrijos įstatymo 12 straipsniu. Mūsų Profesionalų komanda, padės Jums greičiau įsteigti bendriją, be papildomų galimų nesklandumų.

Dažnai asmenys galvoja, kad bendrija privalomai turi bendradarbiauti su daugiabučių namų administratoriais, tačiau tai yra Mitas. Kadangi, jeigu bendrija turi galimybę visas reikiamas technines priežiūras atlikti pati, arba samdyti pavienius asmenis, gali tiesiogiai su daugiabučių namų administratoriais nebendradarbiauti. Tačiau, mūsų siūlymas visuomet pagal galimybęs rinktis techninės priežiūros paslaugas iš daugiabučių namų administratorių.  Tokiu atveju, bendradarbiavimas vyksta pagal – sudaryta sutartį tarp bendrijos ir daugiabučių namų administratoriaus.

Bendrija susidaro iš tokių valdymo organų :

 • Bendrijos narių;
 • Bendrijos valdybos narių;
 • Bendrijos pirmininkas;
 • Revizorius;
 • Buhalteris;
 • Techninis prižiūrėtojas (daugiabučių namų administratorius teikiantis techninės priežiūros paslauga).

Bendrija yra pastato VALDYTOJAS, juridinis asmuo, kuris organizuoja pastato priežiūrą. Bendrija perka pastato priežiūros paslaugas, o administratorius teikia priežiūros paslaugas pagal sutartinius įsipareigojimus.  Už pastato priežiūrą atsakinga bendrija.

Jungtinė veiklos sutartis BENDRIJA
Rekomenduojama mažiems namams
Valdytojas Įgaliotas asmuo Vienaasmenis (pirmininkas) arba daugiaasmenis (pirmininkas ir valdyba).
Įgaliotiniu gali tapti tik savininkas Pagal įstatus pirmininku gali būti ne šio namo gyventojas.
JVS steigia tik vienas namas Galima steigti bendrijas, susidedančias iš kelių namų.
Bendrija yra juridinis asmuo, reikalinga registracija Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
Bendrija gali įdarbinti darbuotojus
Steigimas Visuotinas susirinkimas 2 visuotiniai susirinkimai (vienas, kad sutinka steigti, kitas – steigiamasis)
Steigimo įniciatoriai Aktyvus gyventojas 1/4  namo savininkų
Dokumentai steigimui Susirinkimo skelbimas, protokolas, įgaliotinio sutikimas vykdyti pareigas. Susirinkimo skelbimas, aktas apie gyventojų informavimą, protokolas, įstatai, RC formos.

Įstatai turi būti patvirtinti susirinkimo, notaro ir pateikti Registrų centrui.

Kaina (Panevėžyje) 100-300eur

Buhalterinė paslauga Bendrija privalo turėti buhalterį arba buhalterines paslaugas teikiančią įmonę
Lėšos Privaloma atidaryti kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Sąskaita atidaroma JVS įgalioto asmens vardu, tik pažymima, kad tai JVS sąskaita

Privaloma atidaryti 2 sąskaitas:

Atsiskaitomoji

Depozitine (kaupiamoji)

Galimos rinkliavos Kaupiamosios

Kaupiamosios

Bendrijos rinkliava

Pirmininko atlyginimas

Privalomi dokumentai

1.JVS sutartis užregistruota Registrų centre

2.Aprašas

3. Statinio apžiūros aktas

4. Žurnalas

5. Ūkinis finansinis planas

6. Ilgalaikis planas

7.Banko sąskaitos sutartis ( keičiama kiekvieną kartą kai perrenkamas įgaliotinis)

8. Banko sąskaitos ataskaita.

1 Įstatai, patvirtinti notaro ir užregistruoti Registrų centre

2. Bendrija ir valdymo organai registruoti Registrų centre

3.Aprašas

4. Statinio apžiūros aktas

5. Žurnalas

6. Ūkinis finansinis planas

7. Ilgalaikis planas

8.Banko sąskaitų sutartys.

9. Banko sąskaitų ataskaitos.

Kiekvienas namas, privalomai turi turėti pirmininką, kadangi be pirmininko, name negali būti atliekami jokie reikalingi darbai, nebent avariniai. Tačiau, jeigu Jūsų daugiabutis namas neturi išrinkto pirmininko, visuomet siūlome kreiptis į mus, mes Jums padėsime surasti tinkamą namo pirmininką, arba leisime Jums išsirinkti iš mūsų pirmininkų duomenų bazės

 

Namo administravimas šiuolaikiškam profesionalui, turinčiam atitinkamus įrankius bei gerus vietinės bendruomenės partnerius, nesukelia jokių problemų, todėl vienu metu gali profesionaliai vadovauti ne vienam, o net keliems namams vienu metu.

Jei jūs turite patirties ir išmanote šį darbą, bei esat išmaniai raštingas – kandidatuokite ir bendruomenės jus pakvies vadovauti. Profesionalų pirmininką galite pasirinkti ir iš duomenų bazės.

Visos bendrijos pirmininko pareigos ir atsakomybės bendrijos labui, yra nurodomos bendrijų įstatymo 14 straipsnyje, darbo sutartyje pasirašytoje tarp bendrijos narių ir pirmininko, bei visuose išduotuose įgaliojimuose pirmininkui iš bendrijos narių steigimo metu. Keletas bendrijos pirmininko atsakomybių/pareigų:

 • Bendrijos veiklos organizavimas, tikslų įgyvendinimas;
 • Metinių finansinių ataskaitų rengimas;
 • Sutarčių sudarymas tarp reikiamų partnerių
 • Būtinos informacijos pateikimas bendrijos savininkams.

Plačiau skaityti apie bendrijos pirmininko atsakomybes ir pareigas – Bendrijų įstatymas 14 straipsnis.

Bendrijos pirmininko atlyginimas yra sprendžiamas bendrai visuotiniu bendrijos steigimo procesu, arba einamaisiais susirinkimais kuriuose būna kvorumas. Bendrijos pirmininko atlyginimas nurodomas darbo sutartyje, arba galima tiesiogiai pasitvirtinti vieną iš įstatų ir ateities bendrijos pirmininkams, kad bus mokamas identiškas nustatytas įstatuose atlyginimas. Dažnu atveju, bendrija nusprendžia atlyginimą mokėti pagal daugiabučio namo naudingo ploto dydi.

Minimalus galimas valandinis atlyginimas negali būti mažesnis negu nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

– Bendrijų įstatymas ir CK 4.82str., CK4.83str., CK 4.84 str., CK 4.85 str.

 • Bendrijos nariai;
 • Bendrijos valdybos nariai;
 • Bendrijos pirmininkas;
 • Revizorius;
 • Buhalteris;
 • Lietuvos Respublikos įstatymai.

– pirmininkas turi atitikti Bendrijos įstatuose įvardintiems reikalavimams,
– rekomenduotina, kad pirmininkas žinotų LR galiojančius įstatymus.

– CK 4.82str. (6 psl.), CK 4.83str. (7 psl.), CK 4.84 str.( 8 -9 psl.), CK 4.85 str. (10-11 psl..) ir Bendrijų įstatymas (12 -18 psl.)

 

4.82 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2013-01-01

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2020-01-04

Teisės akto statusas: Galiojantis

 

 

 • 82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė
 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga.
 2. Namo, buto ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, savo dalies, taip pat atlikti kitų veiksmų, dėl kurių ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, išskyrus atvejus, kai perduodama bendrąja daline nuosavybe esančio daikto, kuris gali būti ar, jį pertvarkius, galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį, dalis.
 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

 

 1. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles.

Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.

 1. Lėšų, skirtų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), kaupimą reglamentuoja įstatymai.
 2. Šio kodekso 4.79 straipsnyje nustatytos taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai kitiems asmenims butų ir kitų patalpų, esančių namuose, savininkai parduoda bendrąja daline nuosavybe (palėpės, rūsio patalpos ir pan.) turimą visą ar ne visą dalį, priklausančią proporcingai jų turimai nuosavybės teise patalpai. Jeigu parduodama dalis bendrosios nuosavybės teise turimo daikto, kuris yra ar gali būti naudojamas tenkinant ne viso namo, o tik atskiroje jo dalyje (laiptinė ir pan.) esančių patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių patalpų savininkų teisių, tai apie dalies, turimos bendrosios nuosavybės teise, pardavimą turi būti pranešta toje namo dalyje esančių patalpų savininkams ir tik jiems leidžiama pasinaudoti pirmenybės teise ją pirkti.

 

 1. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.83 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė

 

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2013-01-01

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2020-01-04

Teisės akto statusas: Galiojantis

 

4.83 straipsnis.   Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe

 1. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų.
 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę:

1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai;

2) reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.

 1. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.
 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
 3. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.
 4. Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

 

 

4.84 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2013-01-01

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2020-01-04

Teisės akto statusas: Galiojantis

 

4.84 straipsnis.   Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties

 1. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
 2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.
 3. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.
 4. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.
 5. Bendrojo naudojimo objektų administratorius turtą administruoja šio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu. Bendrojo naudojimo objektų administratoriai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir apimtimi skelbia informaciją apie savo veiklą.
 6. Bendrojo naudojimo objektų administratorių civilinė atsakomybė už fiziniams ir juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant administravimo funkcijas, draudžiama civilinės atsakomybės draudimu.
 7. Bendrojo naudojimo objektų administratoriais negali būti šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas (išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Šis draudimas bendrojo naudojimo objektų administratoriui netaikomas administruojant turtą, esantį gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 100 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip.
 8. Bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus.
 9. Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
 10. Administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį.
 11. Administratoriaus veiklai mutatis mutandis taikomos šios knygos XIV skyriaus normos.
 12. Šio straipsnio 5 ir 6 dalių normos mutatis mutandis taikomos ir bendrojo naudojimo objektų administratoriams, veikiantiems pagal su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviais sudarytas sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo.

INFOLEX PASTABA: 2012 05 10 įstatymu Nr. XI-2005 (Žin., 2012, Nr. 57-2828) nustatyta, kad 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Iki įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai savo veiklą vykdo iki 2014 m. liepos 1 d. Iki 2014 m. liepos 1 d. turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai.

 

 

 

4.85 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2013-01-01

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2020-01-04

Teisės akto statusas: Galiojantis

 

4.85 straipsnis.   Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas

 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.
 2. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, išskyrus sprendimus dėl lėšų skolinimosi, dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų bei kitus įstatymuose nustatytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.
 3. Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų, valdymo ir naudojimo gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams. Šių dalies butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas šaukiamas vadovaujantis šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta tvarka.
 4. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę.
 5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu šioje dalyje nurodyti subjektai per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų.
 6. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. Sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.
 7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimams raštu taikomi šiame straipsnyje nustatyti kvorumo ir sprendimui priimti reikalingo balsų skaičiaus reikalavimai. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
 8. Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius) įgyvendina su bendrąja nuosavybe susijusius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus ir pavedimus, priimtus šiame straipsnyje nustatyta tvarka, atstovaudamas butų ir kitų patalpų savininkams.
 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ

ĮSTATYMAS

 

1995 m. vasario 21 d. Nr. I-798

Vilnius

 

 1. BENDROJI DALIS

 

1 straipsnis. Įstatyme vartojami terminai

Šiame įstatyme:

patalpomis vadinamos gyvenamosios (butai, kambariai) ir negyvenamosios (dirbtuvės, kontoros, parduotuvės, slėptuvės, sandėliai ir pan.) patalpos;

bendrojo naudojimo patalpos – patalpos, nepriskirtos atskiriems savininkams (koridoriai, laiptinės, holai, palėpės, rūsiai, pusrūsiai), neturinčios tiesioginio funkcinio ryšio su atskirų savininkų patalpomis;

bendrojo naudojimo inžinerinė įranga – vandentiekio ir kanalizacijos stovai, dujotiekio ir šilumos tinklai bendrojo naudojimo ir atskiriems savininkams priklausančiose patalpose iki uždaromosios armatūros, elektros skydinės, liftai, ventiliacijos kameros, televizijos kolektyvinės antenos, šiluminiai mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kt.;

bendrojo naudojimo namo konstrukcijos – pagrindinės laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai) ir kitos konstrukcijos (stogai, bendri balkonai, lodžos);

namas – atskiras pastatas, susietas bendra inžinerine įranga nuo pamatų iki stogo, bendrojo naudojimo patalpomis ir kuriam yra arba turi būti priskirtas žemės sklypas.

 

2 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų, valdančių bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą, veiklą.

 

3 straipsnis. Daugiabučių namų savininkų bendrija ir jos statusas

Daugiabučių namų savininkų bendrija yra savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausančio turto daugiabučiuose namuose valdymo būdas. Bendriją sudaro ne mažiau kaip trys fiziniai ar juridiniai, fiziniai ir juridiniai asmenys – namų patalpų savininkai.

Bendrija yra juridinis asmuo.

Bendrijos teisinę padėtį reglamentuoja šis bei kiti įstatymai, teisės aktai ir bendrijos įstatai. Tipinius bendrijų įstatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

4 straipsnis. Bendrijų steigimo tikslas

Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai šių namų bendrojo naudojimo patalpoms, bendrojo naudojimo inžinerinei įrangai, bendrojo naudojimo namo konstrukcijoms prižiūrėti, remontuoti, kitaip tvarkyti ir eksploatuoti, aplinkai (priskirtam žemės sklypui) tvarkyti, bendriems mokestiniams įsipareigojimams vykdyti, kitoms bendroms teisėms ir interesams saugoti steigia daugiabučių namų savininkų bendrijas.

 

 1. BENDRIJOS STEIGIMAS

 

5 straipsnis. Bendrijos steigimas

Daugiabučių namų savininkai arba savivaldybės meras (valdyba) šaukia savininkų susirinkimus bendrijai steigti. Name arba keliuose namuose, susietuose bendrojo naudojimo inžinerine įranga, gali būti steigiama tik viena daugiabučių namų savininkų bendrija.

 

6 straipsnis. Bendrijos steigiamasis susirinkimas

Bendrijai steigti šaukiamas steigiamasis susirinkimas.

Apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą steigėjų iniciatyvinė grupė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos raštu praneša namo patalpų savininkams ir savivaldybės merui (valdybai), paskelbdama darbotvarkę.

Savivaldybės meras (valdyba) privalo deleguoti savo įgaliotą atstovą ir pateikti iniciatyvinei grupei namo patalpų savininkų ir jiems priklausančių patalpų sąrašą, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 savininkų. Jeigu tiek savininkų neatvyksta, per dvi savaites steigėjų iniciatyvinė grupė turi teisę sušaukti pakartotinį susirinkimą. Pakartotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nors 1/4 , bet ne mažiau kaip trys savininkai.

Steigiamojo susirinkimo nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime dalyvavusių savininkų. Susirinkimas turi teisę steigti daugiabučių namų savininkų bendriją, tvirtinti jos įstatus.

 

7 straipsnis. Bendrijos įstatai

Bendrijos įstatai reglamentuoja jos veiklą, steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, narių teises ir pareigas, valdymo ir kontrolės organų rinkimą, bendrijos nustatomų mokesčių rinkimo ir naudojimo tvarką, kitus su bendrijos veikla susijusius santykius.

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta:

1) bendrijos pavadinimas, buveinės adresas;

2) veiklos uždaviniai;

3) bendrijos valdymo ir kontrolės organai, jų rinkimo tvarka, teisės ir pareigos;

4) susirinkimų šaukimo ir balsavimo juose tvarka;

5) tikslinių, kaupiamų ir susijusių su bendrijos veikla įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarka, nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimo tvarka;

6) mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimo tvarka;

7) bendrijos lėšų kaupimo ir naudojimo tvarka;

8) bendrijos narių teisės, pareigos ir atsakomybė pagal bendrijos prievoles;

9) bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka.

Įstatuose gali būti nustatytos ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančios nuostatos. Įstatų nuostatos, prieštaraujančios šiam įstatymui arba tipiniams įstatams, negalioja.

 

8 straipsnis. Bendrijos įstatų registravimas

Bendrijos įstatai registruojami miesto (rajono) savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Registravimui pateikiami šie dokumentai:

1) pareiškimas dėl bendrijos registravimo;

2) steigiamojo susirinkimo protokolo nuorašas;

3) įstatai;

4) nustatytos formos patalpų savininkų ir jų turimų patalpų sąrašas.

Savivaldybės meras (valdyba) per mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos privalo įregistruoti bendrijos įstatus ir išduoti nustatyta tvarka patvirtintus sklypų planus arba raštu pranešti bendrijos steigėjams apie atsisakymo registruoti priežastis. Atsisakymas registruoti bendrijos įstatus gali būti apskųstas savivaldybės tarybai arba teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Įregistravus įstatus, kviečiamas visuotinis susirinkimas bendrijos valdybai arba valdytojui ir revizijos komisijai arba revizoriui išrinkti.

Bendrijos įstatai, jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo įregistravimo dienos. Bendrija nuo įstatų įregistravimo dienos įgyja juridinio asmens teises.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos įsteigtos ir įregistruotos gyvenamųjų namų eksploatavimo bendrijos (kooperatyvai) privalo per 6 mėnesius nuo tipinių įstatų patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dienos pakeisti ir papildyti savo įstatus atsižvelgdamos į šio įstatymo nuostatas ir pateikti juos savivaldybės merui (valdybai). Bendrijos (kooperatyvai), per šį laiką nepateikę perregistruoti įstatų, netenka juridinio asmens teisių.

 

9 straipsnis. Bendrijos teisės ir pareigos

Bendrija turi teisę:

1) užsiimti įstatuose numatyta veikla;

2) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose;

3) valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą bei lėšas ir jais disponuoti;

4) nustatyta tvarka statyti arba perstatyti bendrijos poreikiams reikalingus statinius;

5) gauti kreditus;

6) jungtis su kitomis bendrijomis arba reorganizuotis į mažesnes bendrijas, steigti namų, butų savininkų bendrijų sąjungas (asociacijas) arba prie jų prisijungti.

Bendrija gali turėti ir kitų teisių, numatytų įstatuose, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Bendrija privalo:

1) eksploatuoti ir remontuoti namus, jų inžinerinę įrangą ir teritoriją;

2) laikytis gyvenamųjų patalpų techninio eksploatavimo taisyklių ir normų, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir gamtosaugos reikalavimų;

3) laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius ir rinkliavas;

4) atsakyti už savo prievoles.

Bendrija, perregistravusi savo įstatus, yra turėtų teisių, pareigų ir prievolių perėmėja.

Bendrija negali būti įmonių steigėja.

 

III. BENDRIJOS VALDYMAS

 

10 straipsnis. Bendrijos valdymo organai

Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos valdyba arba valdytojas.

Bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti atstovavimo kvotas, išrinkti įgaliotinius, vietoj visuotinio narių susirinkimo šaukti įgaliotinių susirinkimą ir pavesti jam dalį arba visas savo teises.

Bendrijos narių susirinkimo ir bendrijos valdybos (valdytojo) nutarimai jų kompetencijos klausimais yra privalomi visiems bendrijos nariams.

 

11 straipsnis. Bendrijos narių susirinkimas

Aukščiausiasis bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas, kuris turi teisę:

1) keisti ir papildyti bendrijos įstatus atsižvelgiant į tipinius;

2) rinkti ir atšaukti valdybą arba valdytoją ir revizijos komisiją arba revizorių;

3) nustatyti valdybos narių (valdytojo) apmokėjimo už atliekamą darbą dydį ir tvarką;

4) vertinti bendrijos valdybos veiklą, metinę ataskaitą ir revizijos komisijos (revizoriaus) pateiktą išvadą apie bendrijos finansinę veiklą;

5) nustatyti darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;

6) nustatyti tikslinių įmokų ir įmokų, susijusių su bendrijos veikla, dydžius, jų mokėjimo ir naudojimo tvarką;

7) nustatyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkų atsiskaitymo už pastato eksploatavimą ir komunalines paslaugas tvarką;

8) priimti sprendimus dėl ginčijamų narystės bendrijoje klausimų;

9) spręsti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis klausimus;

10) esant reikalui, kviesti ekspertus finansinei veiklai patikrinti;

11) nustatyti bendrijos namo vidaus tvarkos taisykles;

12) spręsti bendrijos stojimo į sąjungas (asociacijas), išstojimo iš jų, bendrijos reorganizavimo klausimus;

13) spręsti valdybai pavestus bendrijos veiklos klausimus, jeigu to prašo valdyba.

 

12 straipsnis. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka

Bendrijos narių susirinkimus šaukia bendrijos valdyba (valdytojas) įstatuose nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas taip pat turi būti sušauktas, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių (įgaliotinių). Apie įvyksiantį susirinkimą nariai informuojami raštu, kartu paskelbiant susirinkimo darbotvarkę.

Bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė bendrijos narių, įgaliotinių susirinkimas – jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per dvi savaites gali būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 narių arba 1/2 įgaliotinių.

Susirinkimo nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (įgaliotinių).

 

13 straipsnis. Bendrijos valdyba arba valdytojas

Bendrijos valdyba arba valdytojas yra bendrijos valdymo organas, vadovaujantis bendrijos veiklai tarp bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkimų. Valdyba renkama ne mažiau kaip iš trijų bendrijos narių ne ilgesniam kaip trejų metų laikui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Su bendrijos valdybos nariais (valdytoju) darbo sutartis nesudaroma.

Bendrijos valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių.

Bendrijos valdybos nariai išrenka valdybos pirmininką, kuris organizuoja valdybos darbą, atstovauja bendrijos valdybai ir bendrijai.

Bendrijos valdyba arba valdytojas yra pavaldūs jį išrinkusiam organui ir atlieka visas jiems pavestas funkcijas.

 

14 straipsnis. Bendrijos valdybos arba valdytojo teisės ir pareigos

Bendrijos valdyba arba valdytojas:

1) vykdo susirinkimų nutarimus;

2) organizuoja namo, jo inžinerinės įrangos eksploatavimą, teritorijos priežiūrą;

3) bendrijos vardu sudaro sutartis ir kitus sandorius, skelbia konkursus didesnės apimties rangos darbams;

4) priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus;

5) rengia bendrijos planus, pajamų ir išlaidų sąmatą, ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su bendrijos veikla;

6) organizuoja raštvedybos ir sąskaitybos tvarkymą;

7) eksploatuojant pastatus bendrijos jėgomis, nustato bendrijos narių bei jų šeimos narių darbo sąnaudas ir jų įskaitymo į įmokas tvarką;

8) disponuoja bendrijos lėšomis, esančiomis jos sąskaitoje banke, pagal bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkime priimtus dokumentus;

9) sprendžia kitus klausimus;

10) atsako už bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

15 straipsnis. Bendrijos veiklos kontrolė

Bendrijos veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius), kurios narių skaičių nustato ir kurią ne daugiau kaip 3 metams renka bendrijos narių susirinkimas. Revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais (valdytoju) sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai.

Revizijos komisija (revizorius), turėdama pagrįstą pranešimą apie valdybos (valdytojo) veiklos trūkumus, turi teisę bet kada patikrinti valdybos (valdytojo) veiklą. Jei surandama pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti visuotiniam susirinkimui.

Pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija (revizorius) atlieka išsamų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadą apie bendrijos finansinę veiklą. Valdyba (valdytojas) privalo pateikti revizijos komisijai (revizoriui) paaiškinimus ir dokumentus.

Bendrijos veiklą turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti valstybės institucijos.

 

 1. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16 straipsnis. Bendrijos nariai

Bendrijos nariai yra namų patalpų savininkai. Bendrijoje jie turi vieną balsą. Juridiniams asmenims (savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms) atstovauja nustatyta tvarka įgalioti asmenys. Bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos. Fizinis asmuo, esantis bendrijos nariu, gali nustatyta tvarka įgalioti vietoj savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį.

Jei patalpa priklauso keliems bendrasavininkiams, jie tarpusavyje turi susitarti, kuris iš jų atstovaus bendrijoje. Bendrasavininkių atstovas bendrijoje turi vieną balsą.

Bendrijos nariai registruojami narių registravimo knygoje: nurodomas vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (juridinių asmenų – pavadinimas ir adresas), nuosavybės įgijimo pagrindas ir data, bendrijos nariui nuosavybės teise priklausančių patalpų plotas ir jo santykio su viso namo patalpų plotu procentinė išraiška.

 

17 straipsnis. Bendrijos narių pasikeitimas

Narystė bendrijoje pasibaigia nariui netekus nuosavybės teisės į visas bendrijoje turėtas gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas.

Bendrijos nariui pardavus savo turimas patalpas arba kitaip jas perleidus, taip pat nariui mirus, nariu tampa tas patalpas įgijęs ar paveldėjęs asmuo.

Jei išbraukti nariai turėjo bendrijai kokių nors įsiskolinimų ir šių įsiskolinimų nėra galimybės iš jų išieškoti, juos padengia išbrauktų iš bendrijos narių teisių perėmėjai.

Įstatymų nustatyta tvarka bešeimininkėmis pripažintos patalpos yra perduodamos savivaldybės nuosavybėn. Savivaldybė privalo atsiskaityti su bendrija už visus buvusio nario įsiskolinimus, susijusius su bendrijos veikla.

 

18 straipsnis. Nario teisės ir pareigos

Bendrijos narys turi teisę:

1) dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktas į bendrijos valdybą ir revizijos komisiją, teikti siūlymus bendrijos veiklos klausimais;

2) dirbti bendrijoje pagal darbo sutartį;

3) gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos ūkinę būklę, turtą, lėšas bei komunalinių paslaugų ir namo eksploatavimo mokesčius;

4) nustatyta tvarka perplanuoti ir pertvarkyti nuosavybės teise priklausančias patalpas.

Bendrijos narys privalo:

1) laikytis bendrijos įstatų;

2) vykdyti bendrijos įsipareigojimus bei bendrijos valdymo ir kontrolės organų nutarimus;

3) dalyvauti bendrijos veikloje;

4) saugoti ir tausoti bendrijai ir jos nariams priklausantį turtą;

5) mokėti nustatytas įmokas ir rinkliavas;

6) užtikrinti, kad besinaudojantys jo patalpomis asmenys laikytųsi bendrijos įstatų ir namo vidaus tvarkos taisyklių;

7) leisti remontuoti jo patalpose esančią bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą, tikrinti apskaitos prietaisų parodymus;

8) perplanuodamas, pertvarkydamas ar remontuodamas savo turimas patalpas, nebloginti kitų patalpų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos būklės, nepažeisti laikančiųjų namo konstrukcijų;

9) įkeisdamas, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas savo patalpas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, pranešti bendrijos valdybai (valdytojui) ir atsiskaityti su bendrija už savo prievoles.

Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs patalpas name, per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti bendrijos valdybai (valdytojui).

 

 1. BENDRIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 

19 straipsnis. Bendrijos turtas

Bendrijos turtą sudaro pirktos ar kitaip teisėtai įsigytos namo gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos bei kitos materialinės vertybės.

 

20 straipsnis. Bendrijos valdomas ir naudojamas turtas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, bendrojo naudojimo namo konstrukcijos priklauso visiems namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kiekvieno savininko dalis bendrojoje nuosavybėje yra proporcinga nuosavybės teise jam priklausančių patalpų plotui.

Bendrija turi teisę valdyti ir naudoti bendrojo naudojimo patalpas, namo konstrukcijas ir inžinerinę įrangą.

Įregistravus bendrijos įstatus, savivaldybė per 1 mėnesį privalo nustatyta tvarka perduoti bendrijai valdyti ir naudoti gyvenamąjį namą (namus). Bendrija, perėmusi namą, sprendžia klausimą dėl gyventojų sutarčių su namą eksploatuojančia organizacija peržiūrėjimo ir naujų bendrijos sutarčių sudarymo.

 

21 straipsnis. Bendrijos lėšos

Bendrijos lėšas sudaro:

1) tikslinės įmokos ( eksploatavimo, remonto ir kt.);

2) įmokos, susijusios su bendrijos veikla;

3) pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba valdant bendrojo naudojimo patalpas;

4) valstybės, savivaldybės, fizinių ar juridinių asmenų parama, labdara.

Bendrijos nariai gali prisidėti ir nepiniginiais (turtiniais) įnašais, kurių įvertinimo tvarką nustato narių susirinkimas. Bendrijos lėšos valstybės neapmokestinamos.

Bendrijos ūkiniai metai nustatomi nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

 

 1. BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

22 straipsnis. Bendrijos reorganizavimas

Bendrija susirinkimo nutarimu gali jungtis su kita bendrija (kitomis bendrijomis) arba išsiskaidyti į mažesnes bendrijas, jei kiekviena jų gali veikti atskirame name (namuose). Reorganizuotos bendrijos įstatai nustatyta tvarka registruojami savivaldybės valdyboje. Reorganizavus bendriją, jos teisės ir prievolės pereina reorganizuotai bendrijai (bendrijoms) nuo jos (jų) įstatų įregistravimo dienos.

 

23 straipsnis. Bendrijos veiklos pasibaigimas

Bendrijos veikla pasibaigia namą, kuriame yra bendrija, nugriovus arba kitaip jam išnykus.

Bendrija gali būti likviduota, jeigu sumažėjęs narių skaičius nesudaro įstatymo nustatyto minimalaus skaičiaus arba teismo sprendimu, jeigu jos veikla prieštarauja įstatymams.

Bendrijos valdyba (valdytojas) išlikusį bendrijos turtą ir lėšas pirmiausia naudoja atsiskaitymui su samdomais darbuotojais, po to apmoka įsiskolinimus kreditoriams. Likusios lėšos ir turtas padalijamas buvusiems bendrijos nariams proporcingai jų įnašams.

 

VII. DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ SĄJUNGOS (ASOCIACIJOS)

 

24 straipsnis. Bendrijų sąjungų (asociacijų) tikslai

Bendrijų veiklai koordinuoti bei jų interesams ginti bendrijos gali jungtis į sąjungas (asociacijas).

 

25 straipsnis. Bendrijų sąjungų (asociacijų) steigimas ir veikla

Sąjungą (asociaciją) gali sudaryti dvi ar daugiau bendrijų. Daugiabučių namų savininkų bendrijų sąjungos (asociacijos) veikia pagal šalių sudarytą sutartį.

 

VIII. KITOS NUOSTATOS

 

26 straipsnis. Gyvenamųjų patalpų naudojimas ūkinei ir komercinei veiklai

Gyvenamosios patalpos daugiabučiuose namuose gali būti naudojamos prekybos, visuomeninio maitinimo, teisėsaugos tarnybų, ryšių, medicinos, spaudos platinimo, buitinių paslaugų reikmėms (išskyrus gamybos) namo bendrijos susirinkimui (valdybai) sutikus ir savivaldybės merui (valdybai) leidus, nustatyta tvarka parengus ir patvirtinus projektinę dokumentaciją. Į šias patalpas turi būti atskiras įėjimas, jų įrengimas ir eksploatavimas neturi trukdyti normaliai funkcionuoti gyvenamajam namui bei jo inžinerinei įrangai.

Gyvenamosios patalpos kitoms (negamybinėms) reikmėms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas veiklos sritis, neįrengus atskiro įėjimo, informavus bendriją raštu, gali būti naudojamos tik tada, kai tam patalpų nereikia pertvarkyti ir išbraukti iš gyvenamųjų patalpų fondo.

 

27 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas

Ginčus tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų juridinių ar fizinių asmenų sprendžia teismas.

Patalpų savininkų skolos už namo eksploatavimo išlaidas ir komunalines paslaugas išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kviečiame pasinaudoti specialiu pasiūlymu įsteigiant daugiabučio namo savininkų bendriją

Susisiekti