Gyvendami daugiabutyje tikriausiai neretai susiduriate su klausimu į ką kreiptis, kai kyla problemų dėl namo techninės priežiūros, valymo paslaugų, santechnikos ar kitų darbų. Pristatome jums 3 daugiabučių namų administravimo formas, kurios padės suprasti, kaip viskas veikia ir kas už tai atsakingas.

Jungtinė veiklos sutartis.

Šiuo atveju namo bendraturčiai vienam asmeniui suteikia įgaliojimus administruoti namą. Vienas išrinktas asmuo, kuris bus atsakingas už būsto techninius aspektus, tampa namo atstovu ir turi savo vardu atsidaryti banko sąskaitą, su kuria valdys visus su namu susijusiu finansinius klausimus.

Rekomenduojama šios valdymo formos laikytis tik tiems daugiabučiams namams, kuriuose yra iki 10 butų, o paskirtieji asmenys veikia laisva valia.

Jungtinės veiklos sutarties daugiabučio namo valdymo forma vertinama rizikingai, nes vienam asmeniui yra patikimi visi su namu susiję klausimai. Kita vertus, įgaliotas asmuo visada gali sudaryti paslaugų sutartį su pasirinktu administratoriumi, taip sumažindamas savo atsakomybes ir rizikas.

Daugiabučio namo bendrija.

Namo bendrija kuriama aktyvių gyventojų iniciatyva. Iniciatoriai sušaukia steigiamąjį namo gyventojų susirinkimą, kuriame tvirtina bendrijos įstatus, išrenka pirmininką, buhalterę arba buhalterinę įmonę, valdybą ir revizorių, kurie rūpinsis daugiabučiu namu.

Ši daugiabučių namų administravimo forma nėra tokia rizikinga, nes butų savininkai gali patys valdyti esamą situaciją. Iškilus problemai organizuojamas visuotinis susirinkimas, kurio metu visi jame dalyvaujantys asmenys gali priimti sprendimus.

Savivaldybės priskirtas administratorius.

Atminkite, jog savivaldybės paskirtas administratorius nėra pavaldus daugiabučio namo gyventojams. Taip pat svarbu žinoti, kad jo vykdomą veiklą numato Vyriausybės patvirtinti nuostatai.

Paskirtas administratorius įsipareigoja rengti periodinius susirinkimus, informuoti butų savininkus apie planuojamus ir atliktus darbus bei atlikti kitas numatytas funkcijas.